Aeropress

 

 

Håndbrygget kaffe med hjelp av trykk. 

Metoden har likhetstrekk med en presskanne på den måten at det er full kontakt mellom kaffe og vann gjennom hele bryggingen, noe som sørger for en god ekstraksjon. Men en viktig forskjell er papirfilteret. I Aeropressen som sørger dette for at det blir et vesentlig renere brygg enn det man får med presskanne. Dessuten benytter man kortere ekstraheringstid og finere malt kaffe.     Tekst fra: Kaffepunkt.no