E98 RESTYLED

•    Programmerbar dosering av espresso
•    Manuell steam
•    Manuell tevann
•    Mål (mm):

2- grupps B:770/H:470/D:510
3- grupps B:970/H:470/D:510