INNSTILLINGER FAEMA ESPRESSOMASKINER

    E71

 

Innstillinger av vannmengde Faema E71

Innstillinger av Boiler-temperatur Faema E71

Innstillinger av Tevann Faema E71

Innstilling av koppevarmer Faema E71

 

       e98/Enova og Teorema

 

Innstillinger av vannmengde Faema E98 og Enova

Innstillinger av vannmengde Faema Teorema