PASTEURISERINGSMASKINER/LAGRING

Skal du produsere is eller gelato så trenger du en pasteuriseringsmaskin. Disse er preprogrammert med forskjellige sykluser, i tillegg til at du kan legge inn dine egne. Væsken/ismiksen varmes opp til ønsket temperatur (høy eller lav-pasteurisering). Når pasteuriseringsprosessen er ferdig kjøles væsken ned til 4 grader, og holdes på det inntill du foretar deg neste steg (uttapping i bakker eller utpumping direkte i ismaskin). 
Det finnes flere typer pasteuriseringsmaskiner basert på ditt behov.