Personvern

Informasjon om behandling av personopplysninger, inkludert rett til innsyn.
Primulator AS importerer og utfører service på maskiner til norske kunder hovedsak i bedriftsmarkedet.
 

Formålet med behandling av personopplysninger
Formålet med å bruke personopplysninger i tillegg til bedriftsopplysninger, vil være:

i) Å ha informasjon om kundens kontaktperson og dermed forenkle kommunikasjon med kunde eller leverandør.
ii) Å kunne lage en unik brukerkonto ved for eksempel web-handel på www.altomkaffe.no
iii) Å kunne oppbevare dokumentasjon som vi er pålagt å oppbevare i henhold til regnskapsloven.
 

Behandling av personopplysninger
Vår behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende norsk lov og forskrift. Det rettslige grunnlaget vil være enten at
• behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, å utføre gjøremål i forkant av en slik avtale eller for at Primulator AS skal oppfylle en rettslig forpliktelse.

• du har gitt oss et særskilt samtykke til en nærmere angitt type behandling, som for eksempel å abonnere på nyhetsbrev.
Du vil gis mulighet til å slettes som representant for bedriften du representerer om du foretrekker det.
 

Sletting og anonymisering
Vi vil slette personopplysningene eller anonymisere dem, i den grad vi har mulighet til det, hvis vi mottar en henvendelse fra deg eller bedriften om at du ikke lenger er tilknyttet bedriften eller ikke lenger skal være registrert som kontaktperson.
 

Lagring av personopplysninger
Personopplysningene vil primært lagres på servere i Europa. Alle våre samarbeidspartnere og underleverandører innenfor IT og lagring har databehandleravtaler med oss og skal av den grunn alltid følge gjeldene regler.
 

Nyhetsbrev og markedsføring

Du vil kunne motta markedsføring, informasjon og varslinger fra Primulator AS. Dette kan komme på e-post, gjennom våre hjemmesider eller i andre hensiktsmessige kanaler. Dette vil kunne komme i tre forskjellige kategorier:
• Informasjon og nyheter, som regel i form av nyhetsbrev på e-post.
• Kampanjer og invitasjoner.  
Du kan på ethvert tidspunkt registrere eller avregistrere deg i forhold til å motta denne kommunikasjonen.

Kontakt
Kontakt oss på mail@primulator.no om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigere eller slette personopplysninger som er lagret om deg.

Rettigheter

Dersom du mener at Primulator AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.