symbolforklaringER faema

 

 

 

 

Thermo

syphonic system

Det er et system som er basert på to boilere. Funksjonen til den ene og største boileren er å levere steam og varmt vann. Den andre, også kalt for varmeveksler, blir brukt for å mate vann direkte til gruppene. Maskinen kan derfor opprettholde stabiliteten og temperaturen uavhengig av antall espresso som blir laget. 

tb_symbol.jpg

 

 

Thermal Balance system

 

Dette er en enestående og unik løsning som gjør det mulig å regulere og kontrollere temperaturen på vannet i gruppene hver for seg. Espresso er et ferskt produkt og hver eneste blanding krever ulik tilberedning, spesielt i forhold til temperatur. 

 

 

ic_symbol.jpg

 

 

Infusion Chamber

 

Gruppehodene i Faema maskinene er designet for å få ut det beste av den espressoen som brukes. Det er laget et «pre-infusion kammer» som slipper inn vann før trykket på 9 bar kommer. Dette er viktig for å få en jevn ekstraksjon av espressoen.

 

 

 
sb_symbol.jpg

 

Smart Boiler

 

Med Smart Boiler blir trykket i boileren holdt på et konstant nivå. Dette reduserer energiforbruket og på samme tid maksimerer produksjonen av steam. Smart Boiler teknologien øker effektiviteten av varmt vann og steam og sørger også for en jevnere temperatur til espressovannet.

eb_symbol.jpg

Eco Boiler

Eco Boiler
Boileren er dekket med et isolerende materiale for å redusere varmetap. Dette sparer en betydelig mengde energi.

 

 

rt_symbol.jpg

Ruveco Teck

Ruveco Teck
For å sørge for at maskinen er beskyttet fra oksydasjon av tungmetaller i vannet er innsiden av boileren og alle rør som er i kontakt med vannet dekket med Ruveco Teck som beskytter mot dette.

 

 
hw_symbol.jpg

Hot Water Economizer

Når boileren fyller på med vann vil det kalde vannet fra kranen blande seg med varmt vann innen det går inn. Dette sparer både energi og vil samtidig bedre kapasiteten på steam og varmt vann.

 

 

 

autosauto.jpg

Automatic/ Semi Automatic

Den automatiske versjonen har forhånds-programmerte knapper i forhold til vannmengde. Den stopper automatisk når den innstilte vannmengden er levert. Den semi-automatiske versjonen har kun en manuell knapp for start og stopp av vannmengden.

 

 

auto_steam.jpg

Autosteam

Autosteam steamer melken automatisk til ønsket temperatur og skumkvalitet. 
Den stopper automatisk når melken har oppnådd den forhåndsprogrammerte temperaturen og skumkvaliteten. Det er en innstilling for melk med skum og en for melk uten skum. Temperaturen på disse er like.

 

 
4m_symbol.jpg

Autosteam Milk4

Autosteam steamer melken automatisk til ønsket temperatur og skumkvalitet. Den stopper automatisk når temperaturen har oppnådd den forhåndsprogrammerte temperaturen og skumkvaliteten. Her har du muligheten til å forhåndsprogrammere fire ulike nivåer av temperatur og skumkvalitet. 

 

 

wifi_symbol (2).jpg

WIFI

WiFi-tilkobling på maskinen sørger for å overføre data til en portal. Informasjon om antall kopper, vask, innstillinger osv vil være tilgjengelig her. Dette er perfekt for kjededrift.